Heakord

Sisekoristus
Pühitakse ja pestakse üldkasutatavate ruumide põrandad, puhastatakse seinad, uksed, postkastid ning radiaatorid.

Väliskoristus
Koristust teostatakse tööpäeviti 5 korda nädalas.

Kevad – suvise perioodi tööd ajavahemikul mai kuni oktoober:

  territooriumi puhastamine lahtisest prahist ja puulehtedest;
  kõnniteede ja treppide puhastamine lahtisest prahist;
  muruniitmine 2 x kuus;

Sügis – talvise perioodi tööd ajavahemikul november kuni aprill:

  treppide, kõnniteede, hoovi käiguteede ja prügikonteinerite ümbruse koristamine lumest ning libedusetõrje (võimalus teostada libeduse tõrjet ka masinaga);
  õhtul ja öösel sadanud lumi koristatakse tööpäeviti hiljemalt kella 8 - ks hommikul, puhkepäevadel kella 10.00 – ks;
  territooriumi koristus lahtisest prahist.