Kinnisvara hooldus

 Kinnisvara hooldus:

Välisterritooriumi hooldus - muruniitmine ja trimmerdamine, hekkide-põõsaste pügamine, puulehtede ja okste kokku kogumine, riisumine, utiliseerimine. Lumekoristus ja libedusetõrje. Kojameheteenus nii ettevõtetele kui ka korteriühistutele.

Talvisel ajal toome kohale tänavate libetusetõrjeks mõeldud kergkruusa kraanuleid.

  Puhastusteenus - erinevate põrandakatete puhastus, ehitusjärgne suurpuhastus, üldpuhastus, akende pesu. 

 Kodukoristus - ehitusjärgne suurpuhastus kui ka igapäevane kodukoristus eramajade ja korteriomanikele.

Sisekoristus Korteriühistule
Pühitakse ja pestakse üldkasutatavate ruumide põrandad, puhastatakse seinad, uksed, postkastid ning radiaatorid.

Väliskoristus Korteriühistule
Koristust teostatakse tööpäeviti 5 korda nädalas.

Kevad – suvise perioodi tööd ajavahemikul mai kuni oktoober:

  territooriumi puhastamine lahtisest prahist ja puulehtedest;
  kõnniteede ja treppide puhastamine lahtisest prahist;
  muruniitmine 2 x kuus;

Sügis – talvise perioodi tööd ajavahemikul november kuni aprill:

  treppide, kõnniteede, hoovi käiguteede ja prügikonteinerite ümbruse koristamine lumest ning libedusetõrje (võimalus teostada libeduse tõrjet ka masinaga);
  õhtul ja öösel sadanud lumi koristatakse tööpäeviti hiljemalt kella 8 - ks hommikul, puhkepäevadel kella 10.00 – ks;
  territooriumi koristus lahtisest prahist.