Kinnisvara vahendus

  • kinnisvara ostu-müügi vahendusteenus;
  • kinnisvara üüri- ja rendi vahendusteenus;
  • kinnisvaraalane nõustamine, asjaajamine - esindamine (pangad, notarid jne).

Sisaldab:

   Selgitame välja kliendi vajadused;
   Objekti esitlemine klientidele ja müügitingimuste tutvustamine;
   Objekti parima võimaliku müügihinna väljaselgitamine ja kooskõlastamine;
   Nõustame ja esindame klienti osapoolte vahelistes läbirääkimistes;
   Aitame notariaalse lepingu sõlmimise asjus ning vormistame
       vara üleandmis-vastuvõtu akti;
   Osaleme tehingujärgsete kohustuste täitmiste jälgimsel;
   Abistame parima ja soodsama lahenduse leidmisel remondi, ehituse ja
       kindlustuse alal.